Pensioenstelsel

  De maatschappij is aan het veranderen. We worden ouder, de demografische opbouw wijzigt en er komen meer zelfstandigen. Het Nederlandse pensioenstelsel is één van de beste in de wereld en dat willen we graag zo houden. Toch vraagt de gewijzigde maatschappij om een gewijzigd pensioenproduct. Inadmin kan u ondersteunen in het samenstellen en administreren van goede moderne pensioenen in zowel de 2e als 3e pijler.

  Meer over Inadmin ? >> lees meer

Marktspelers

  Voor efficiënte pensioenuitvoering is nauwe samenwerking tussen pensioeninstellingen, vermogensbeheerders, verzekeraars en pensioenadministrateurs noodzakelijk. Inadmin maakt dit mogelijk door alle marktpartijen samen te brengen op haar geavanceerde open platform voor pensioenadministratie. Innovatief, flexibel, betaalbaar en betrouwbaar, maar vooral uniek voor de pensioenmarkt.

  Wat biedt Inadmin? >> lees meer

Innovatieve oplossingen

  Er worden hogere eisen gesteld aan transparantie. Het toezicht verscherpt. Multinationals worstelen met de uitvoering van internationale regelingen. En deelnemers eisen en krijgen steeds meer keuzevrijheid. Alles bij elkaar een hele uitdaging voor bestuurders van pensioenfondsen, premie pensioeninstellingen en verzekeraars. Dit vraagt om andere pensioenoplossingen.

  Welke oplossingen? >> lees meer

Contact

  Inadmin is een administratieve dienstverlener met stevige wortels in de pensioenwereld. De diensten van Inadmin bieden vele voordelen met behoud van zekerheden. Heeft u vragen of wilt u van gedachte wisselen over innovatieve oplossingen en mogelijkheden, neem dan contact op met:

  Renée Bies
  Associate Director Inadmin
  renee.bies@inadmin.nl
  +31 (0)6 2360 2404

Internationale ambitie brengt Inadmin en Aon Hewitt samen

  Inadmin en Aon Hewitt maken hun partnership bekend, waarbij Inadmin de defined contribution administratie en communicatie zal verzorgen van de Nederlandse pensioenregelingen in het Europees pensioenfonds United Pensions. De samenwerking is op 4 januari 2017 ingegaan. United Pensions biedt als multi-werkgevers pensioenfonds, onder de IORP-richtlijn gevestigd in België, een internationale oplossing voor werkgevers en pensioenfondsen, die behoefte hebben aan  Lees meer